Temetési segély – alig páran ismerik pedig akár a TEMETÉS 60%át kifizetik és SOHA NEM kell visszafizetni!

Hirdetés

Temetési segély:

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.Temetési segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2019-ben 99.750,-Ft) nem haladja meg.

Hirdetés

A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb hagyományos temetés, hamvasztásos temetés és szórásos temetés költségeinek – de legfeljebb a számlával igazolt összeg mértékéi 20%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (2019-ben 99.750,-Ft);40%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (2019-ben 71.250,-Ft);60 %-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (2019-ben 57.000,-Ft).A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 180 napon belül kérelmezhető. A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát,az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása.

Forrás: budavar.hu

Hirdetés

Hozzászólások: