Magyarország hamarosan az Aranykorba lép az ősi próféciák szerint? Szerintetek tényleg eljön?

Hirdetés

Az indiai szent irat, a Vishnu Purana ír erről… hátborzongató!

A szent iratok azt mondják, hogy minden világkorszakváltásnál van egy olyan nép (kultúra), aki az adott világkorszakváltásnak a fáklyája, vezérhajója.

Ez azt jelenti, hogy abban az országban történik meg először az átalakulás az új világkorszakra, s így ennek az országnak a népe mutat példát a többi nemzetnek. – írja a Magyarokvagyunk.com

Az ókori szövegek 20 próféciájából kb. 15 foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a világkorszakváltáskor melyik lesz ez a nép.

Ez a 15 prófécia leírja, hogy hol köszönt be először az Aranykor és melyik népen lesz az ún. „világ szeme”, vagyis a Vaskor falai elsőként hol dőlnek össze.

Hirdetés

Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről:

„A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi.”

A „szaka” alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP.

A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a „szakák”, vagyis a szkíták mi magunk, magyarok vagyunk.

Ephorus: „a szkíták a legigazságosabb erkölcsökben élnek.”

Homeros: „a szkítákat a legigazságosabb embereknek tartja.”

Zeiller J. (Zeiller J.: Des Origines Chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’empire romain. Paris, 1918) sok hivatkozást hoz a régi írásokból arra vonatkozólag, hogy: “szkíták alatt a hunok értendők” (az 548. oldalon).

Az orosz történészek azonban – már a múlt században is – azt állítják, hogy: “a magyarok a szkíták” (Zhitie propodobkago Athanasiia Athonskago. [Zapiski istoricheskago fililogicheskago fakulteta. S. Petersburgskago Universiteta 25, 1895, 2330.])

A keleti források adatait a legjobban Lukácsy Kristóf gyűjtötte össze, aki “A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakóhelyei” című munkájában (Kolozsvár, 1870.) így ír:

Hirdetés

“Az örményektől. .. a kínaiaktói és a perzsáktól: CHUS, KUS, KUSAN, CHUSAN és KUSITA – az araboktól: GHUZ, OGHOUZ néven jelölt HUN -MAGYAROK tudniillik nem mások, mint a görögöktől és rómaiaktól: SACAS, DAHAS, MASSAGÉTAE néven nevezett SCITHAK, akik az elősorolt keleti népektől hasonlóképpen CHUSEUSOK vagy KUSOKNAK mondatnak és a HUN-MAGYAROKKAL AZONOSÍTTATNAK.”

Az Atilla szó eredetileg nem mást jelent sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – nap-ember – vagyis a Nap-Isten fia.

Atilla édesapja Bendegúz volt. Nem ismerős ez a név?

“…Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére!…”

“Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn–magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Atilla népe.” – Kőrösi Csoma Sándor –

“Isten kardja csak akkor csillog majd újra és vezeti győzelemre megint a Hunok és Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időkben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.”

OSZD MEG másokkal is!

Forrás: avilagtitkai.com


Hirdetés

Hozzászólások: