Kötelező biztosítás: Január 1-től új szabályok jönnek, minden autóst érint!

Hirdetés

A biztosítók által háromnegyed éve lekérdezhető központi kgfb-adatbázis alapján statisztikailag megalapozott díjkalkulációt vár el az MNB a kárstatisztikával nem rendelkező piaci szereplőktől is. A jegybank új vezetői körlevele szerint nem jelentenek jó gyakorlatot a megalapozatlan – akár az adott szereplőt egyes díjosztályokból „kiárazó” – károkozói vagy egyéb pótdíjak.

Évek óta tartó, autósok százezreit sújtó gyakorlatnak kíván véget vetni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetői körlevelében ismertetett lépéssel, amely megtiltaná bizonyos gyakorlatok alkalmazását a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál (kgfb).

Hirdetés

Autósok, figyelem: újítások jönnek a kgfb-nél a járvány miatt
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által működtetett Központi KGFB Tételes Adatbázis (KKTA) – amelybe 2011-re visszamenőleg szolgáltatnak szerződés- és káradatokat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási üzletágat művelő biztosítók – kellő statisztikai hátteret ad valamennyi (akár a díjszámításhoz kevés tapasztalattal rendelkező) piaci szereplőnek a megalapozott díjtarifák kialakításához. Az érintettek ugyanis az adatszolgáltatással párhuzamosan széleskörű, számos összesített adatra vonatkozó lekérdezési lehetőséget is kaptak a KKTA-hoz a tavaly decemberben megjelent jegybanki rendelet alapján.

Nincs több kiárazás

A jegybank ezért a kgfb-t kínáló itthoni biztosítóknak küldött vezetői körlevelében jelezte: a továbbiakban egy piaci szereplő nem magyarázhatja a statisztikai adatok hiányával, ha biztosításmatematikai szempontból megalapozatlan, sőt, szélsőséges esetben valamelyik – jellemzően nem lakossági – díjosztályból “kiárazó” díjtarifákat hirdet meg. (Utóbbi magatartás egyébként a kfgb-piaci ajánlatbefogadási kötelezettség megkerülését is felvetheti.) Ilyen jellegű döntések korábban tipikusan üzletpolitikai okokból születhettek.

Szintén a kárstatisztikától elszakadó, nem jó gyakorlatnak minősülnek a túlzott, akár a kgfb-alapdíj két-háromszorosát is kitevő károkozói pótdíjak. Ezek ugyanis felülírhatják a teljes kockázatalapú díjkalkulációt, s végső soron kiüresíthetik a bonus-malus rendszert. Ugyanilyen problémák merülhetnek fel az egyéb (a taxis) pótdíjak esetében is.

Január 1-től új szabályok jönnek

Hirdetés

Az MNB ezért felszólította a kgfb-t kínáló biztosítókat, hogy tekintsék át díjhirdetésüket, szükség esetén pedig módosítsák is azt úgy, hogy a fenti elveknek lehetőség szerint már 2021. január 1-jétől megfeleljenek. Az MNB fél éves türelmi időszak után, 2021. július 1-jétől fokozottan ellenőrzi majd a kgfb-díjak biztosításmatematikai megalapozottságát, illetve azt, hogy a megfelelő saját kárstatisztikával nem rendelkező biztosítók kgfb-díjaik kialakításakor mennyire vették figyelembe az erre vonatkozó adatbázist.

A KKTA állományi adatai 2011-től negyedéves bontásban mutatják be az egyes díjosztályoknál egyebek között a szerződők életkorát, területi megoszlását, bonus-malus összetételét, a kockázatban töltött napok számát, az okozott károk, részkárok számát, a lekérdezés időpontjában aktuális teljes kárfelhasználást és összesített kárkifizetést. A káradatbázisból egyebek közt lekérhetők a kár bekövetkeztétől a bejelentésig eltelt napok száma, a káreseményekhez tartozó részkárok (pl. személyi sérülés, dologi kár stb.), de akár a kárt okozó gépjármű díjosztályi vagy területi/ország szerinti besorolása is.

Forrás: napi.hu


Hirdetés

Hozzászólások: