Dr. Lenkei Gábor nyílt levele Merkely Béla és Kincses Gyula doktor urakhoz

Hirdetés

Nyílt levél Merkely Béla és Kincses Gyula doktor urakhoz

Tisztelt Merkely Béla doktor úr!
Tisztelt Kincses Gyula doktor úr!

Önök eddig nem képviselték kellő vehemenciával a rendelkezésükre álló tudományos tények ismertté tételét, és nem hozták azokat a széles nagyközönség tudomására.

Nem firtatom, hogy miért nem tették.

Még mindig nem késő!
Van ugyanis egy fontos aktuális kérdés.

Mivel Önök mindketten azt a nézetet képviselik, hogy egy rendkívül veszélyes második hullám elszenvedői vagyunk, arra kérem Önöket, hogy tegyék mindenki számára elérhetővé ezeket az eddig elhallgatott tudományos információkat.

Hirdetés

A televízióban, a rádióban és az újságok lapjain is.

Hozzák az egész nemzet tudomására azokat a tudományos tényeket, amelyeknek birtokában vannak, és amelyek használata révén a második hullám már eleve jelentős mértékben megelőzhető lett volna.

Mondják el minden lehetséges fórumon, hogy nem vagyunk olyan mértékben kiszolgáltatottak, mint ahogyan azt a média állítja, mint ahogyan azt Önök állítják, és mint ahogyan azt sokan hinni vélik.

A hatalmukat és a kommunikációs lehetőségeiket használják fel arra, hogy a tudományos tények ismeretében és a bizonyítottan működőképes eszközök használata révén megelőzhessük és megfékezhessük az Önök által komolynak nevezett második hullámot.

Segítsenek végre, hogy megmenthessünk embereket a fertőzéstől, a megbetegedéstől, és attól, hogy vírus elkerülhető, így teljes mértékben értelmetlen módon szedjen további áldozatokat.

Tisztelettel kérem Önöket, teljesítsék azt, amire orvosként felesküdtek.

Dr. Lenkei Gábor


Fotó: Facebook


Hirdetés

Hozzászólások: